Panun paperi

Myllykolu-suunnitelma
Luonnos 27.7.09 / Panu Rajala

MUSEOT

Ensimmäinen edellytys, että museot Myllykolu, Töllinmäki ja kotiseutumuseo tulevat saman johdon alaisuuteen. Töllinmäki siirtyy kunnan omistukseen.

Aukioloajat, pääsymaksut ja opastuksen periaatteet yhdenmukaistuvat, samoin tiedotus ja markkinointi.

Myllykolu

Rakennus kohennettava, alkavat lahoviat ja laskeneet nurkat korjattava, pärekatto uusittava.

Kirjanäyttely täydennettävä (mieluiten ensipainoksilla) ja suojattava.

Tuvan puolella renginkaappi sisältöineen saneerattava ajanmukaiseen kuntoon.

Esineistö käytävä läpi, tarkennettava 1800-luvun lopun todellisuuteen.

Aitta samoin saneerattava ja palautettava mäkituvalle ominaiseen asuun myös sisältä.

Sauna palautettava museon yhteyteen, kunnostettava. Jos lainataan näytelmäkäyttöön, vaadittava palauttamaan kauden päättyessä museokuntoon.

Sauna ei ole rekvisiittavarasto, se kuuluu museoon.

Jokivarteen hankittava jalkamylly, saatava se toimimaan. Olennainen osa museota.

Pihasta, ympäristöstä huolehdittava, puutarha saakoon lisää kukkaloistoa.

Museo syytä elävöittää cd-nauhurilla (piilossa), josta aika ajoin kuuluu Taatan tarinointia Myllykolusta ja siellä vietetystä lapsuudesta.

Töllinmäki

Vähän puutteita. Pärekatto puhdistettava. Saunan takunen siivottava.

Seinätaulut, jotka kertoivat paikasta ja sen kasvistosta, palautettava.

Kirjanäyttelyä lisättävä, peräkamarin ”kirjahylly” olkoon kaljakoreista koostuva, mutta kirjakokoelmaa parannettava (valikoima kirjaston varastosta lainassa).

Elämän ja auringon käsikirjoitus ja ensipainos paremmin ja suojatummin nähtäville.

Aita aikaa myöten uusittava. Kuttukarsinan voisi kylkeen laittaa, ilman kuttua.

Kuten Myllykolussa: museota voi elävöittää Taatan kerronnalla, miksei myös Helmi Tarkin ’äitevainaan rukin’ äänitaltioinnilla. Entä elävät esitykset?

Kotiseutumuseo vastikään remontoitu ja osin uusittu.

KESÄTEATTERI

Ensimmäinen edellytys, että teatterilla on johtokunta ja taiteellinen johtaja, mahdollisesti pysyvä toiminnanjohtaja. Järjestelypohja vakiinnutettava tiedotuksen ja markkinoinnin parantamiseksi, samoin ohjelmiston suunnittelu pitkäjänteiseksi. Teatterin omintakeinen linja kirkastettava.

Näytäntökausien seuranta ja tilastointi johdonmukaiseksi.

Katsomo uusittava hellävaraisesti, maisemaan sopeuttaen. Vältettävä näyttäviä ratkaisuja. Jos sadekatos tarpeen, käytettävä kevyttä telttamaista rakennetta, joka helposti poistettavissa. Ei kiinteätä katosta.

Järjestettävä lavasteiden ja rekvisiitan varasto mahdollisimman näkymättömiin.
Notkon omia mahdollisuuksia, näkyvyyttä ja kuuluvuutta hyödynnettävä.

Tarpeettomat puut niityltä poistettava.

WC nimettävä todellisen tilanteen mukaisesti puuceeksi. Sen kunnosta ja puhtaudesta huolehdittava!

Myllykolun museo pidettävä avoinna näytäntöjen aikana, yleisöllä pääsy museoon väliajalla.

MUUTA

Kirjallinen luontopolku Taatan taival kannattaisi elvyttää, raivata, kunnostaa ja opasteet nostaa pystyyn.
Taivalta olisi myös syytä paremmin esitellä ja siitä tiedottaa kaikissa matkailullisissa yhteyksissä.

Vuosittain voitaisiin järjestää (jommankumman seuran voimin) ohjattu ja opastettu Taatan taival vähän Hilman postilenkin tapaan.
Nobel-palkinnon ja Marssilaulun merkeissä voisi myös järjestää tilaisuuksia kuten Kirmon pidoissa on taannoin tapahtunutkin.